Trang chủ > Tư vấn đầu tư > Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam chưa nắm rõ các quy định của pháp luật Việt Nam về việc xin cấp giấy chứng nhận đầu tư như thế nào cho đúng với lĩnh vực kinh doanh của mình. Để cung cấp cho quý vị hiểu rõ quy định của pháp luật về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cũng như các trường hợp phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì Việt Tín xin tư vấn sơ bộ cho quý khách hàng dưới đây.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo quy định của Luật Đầu tư 2014 thì: “Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.”  Giấy chứng nhận đầu tư là giấy phép hoạt động do cơ quan thẩm quyền ban hành cho các tổ chức/cá nhân có đủ điều kiện. thường được cấp gắn liền với dự án đầu tư và áp dụng phần lớn cho các tổ chức/cá nhân có yếu tố nước ngoài. Để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư phải đáp ứng các quy định của Luật đầu tư 2014.

Các trường hợp thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư:

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật đầu tư 2014

1. Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

 b) Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên; 

c) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên.

 Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;

b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật đầu tư 2014:

“Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 nêu trên thực hiện điều kiện và thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư trong nước khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.”

c) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

Quý khách hàng có mong muốn lập Hồ sơ xin cấp giấy chứng  nhận đầu tư hãy liên hệ ngay với Luật Việt Tín để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ pháp lý tốt nhất theo địa chỉ :

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách!