Trang chủ > Tư vấn đầu tư > Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư là một thủ tục pháp lý phức tạp. Đối với mỗi dự án đầu tư thì hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm các giấy tờ, tài liệu khác nhau. Để có thể biết chính xác những tài liệu, giấy tờ mà quý vị cần để lập hồ sơ đối với dự án đầu tư của mình thì quý vị nên liên hệ trực tiếp với Luật Việt Tín để được tư vấn thêm thông tin chi tiết.

>> Tư vấn cấp giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Để lập một hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư thì quý vị phải biết được loại dự án mà mình xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư thuộc trường hợp nào sau đây:

  1. Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.
  2. Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.
  3. Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh.
  4. Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh, và trường hợp dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì hồ sơ gồm có:

a) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

c) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

d) Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

đ) Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

e) Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

g) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ thì hồ sơ gồm:

Hồ sơ theo như trường hợp Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh Và kèm theo:

a) Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có);

b) Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường;

c) Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư.

Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội thì hồ sơ gồm có:

Hồ sơ theo như trường hợp Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh Và kèm theo:

a) Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có);

b) Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường;

c) Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

d) Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù (nếu có).

Quý khách hàng có mong muốn lập Hồ sơ xin cấp giấy chứng  nhận đầu tư hãy liên hệ ngay với Luật Việt Tín để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ pháp lý tốt nhất theo địa chỉ :

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách!