Trang chủ > Tư vấn doanh nghiệp > Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần

Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần

Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp tương đối hoàn thiện về mặt cơ cấu tổ chức. Kết cấu chặt chẽ giúp loại hình công ty này bảo vệ một cách tối đa nhất quyền lợi của các cổ đông trong công ty, đồng thời giúp cho hoạt động quản lý ngày một dân chủ và hiệu quả.

Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần

Khi thành lập công ty cổ phần, trước tiên bạn phải nắm rõ các đặc điểm pháp lý cũng như cơ cấu tổ chức. Các thiết chế trong loại hình công ty này bao gồm: hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông,ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (hoặc giám đốc) cùng các chức danh khác nắm giữ quyền quản lý trong công ty.

Đại hội đồng cổ đông

Đây là tổ chức bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết trong công ty cổ phần. Có nhiều loại cổ đông khác nhau, trong đó có cổ đông có quyền bầu cử và không có quyền bầu cử. Cơ quan này có quyền quyết định và quyền kiểm soát tối cao trong công ty cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định các vấn đề quan trọng nhất của công ty như sửa đổi điều lệ công ty, thông qua định hướng phát triển, thay đổi đăng ký kinh doanh…Ngoài ra, cơ quan quản lý này còn có quyền quyết định các loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán cũng như mức cổ tức của công ty.

co-cau-to-chuc-cua-cong-ty-co-phan

Bên cạnh đó, đại hội đồng cổ đông cũng có quyền bầu, miễn nhiễm các thành viên hội đồng quản trị gây thiệt hại cho công ty. Các vấn đề quan trọng như tổ chức lại và giải thể công ty cũng do cơ quan có quyền cao nhất này quyết định.

Hội đồng quản trị

Đây là cơ quan quản lý có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến lợi ích và tôn chỉ, mục đích hoạt động của công ty. Tuy nhiên, hội đồng quản trị không được thực hiện các hoạt động nằm trong thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

Cơ quan này có rất nhiều quyền hạn và nghĩa vụ, trong đó có quyền quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện…cũng như quyết định các quy chế quản lý nội bộ của công ty. Các vấn đề liên quan đến chiến lược đầu tư, phát triển thị trường, điều hành nhân sự…đều thuộc thẩm quyền của hội đồng quản trị.Thêm vào đó, giá chào bán cổ phần, trái phiếu cũng như tổ chức và giải thể công ty cũng nằm trong phạm vi kiểm soát của cơ quan này.

Để được tư vấn chi tiết, đầy đủ và chuẩn xác hơn về các thành phần khác trong các thiết chế của công ty cổ phần, xin quý khách vui lòng liên hệ với Luật Việt Tín theo số điện thoại đường dây nóng:

0945 292 808 / 0978 635 623
Email: luatviettin@gmail.com
Rất mong được hợp tác cùng quý khách!
Trân trọng.