Trang chủ > Sở hữu trí tuệ > Hết quyền đối với nhãn hiệu là gì?

Hết quyền đối với nhãn hiệu là gì?

Hết quyền đối với nhãn hiệu là gì?

Hết quyền đối với nhãn hiệu là kết quả của việc áp dụng thuyết hết quyền đối với nhãn hiệu. Hết quyền đối với nhãn hiệu được hiểu là khi chủ sở hữu đã đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ đưa, hoặc cho phép đưa sản phẩm mang nhãn hiệu được bảo hộ ra thị trường chủ sở hữu nhãn hiệu không còn quyền kiểm soát hoạt động phân phối sản phẩm đó. Chủ sở hữu nhãn hiệu không có quyền ngăn chặn chủ thể khác sử dụng, bán, chào hàng, nhập khẩu sản phẩm cũng như sử dụng nhãn hiệu gắn với chính sản phẩm đó (chẳng hạn sử dụng nhãn hiệu để quảng cáo sản phẩm).

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Việc áp dụng học thuyết hết quyền đối với nhãn hiệu là hoàn toàn phù hợp. Bởi nếu như không áp dụng độc quyền này thì quyền của chủ sở hữu đối với nhãn hiệu đó là quá lớn, đối với nhiều nhãn hiệu nổi tiếng thì việc độc quyền quá mức có thể dẫn tới việc thao túng thị trường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế. Ảnh hưởng đến giá cả, và đi ngược lại với quy luật của nền kinh tế thị trường.

Hơn nữa việc áp dụng học thuyết hết quyền cũng không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ sở hữu nhãn hiệu, vì chức năng chủ yếu của nhãn hiệu chỉ là phân biệt nguồn gốc và ngăn chặn việc làm nhái, làm giả nhãn hiệu. Còn việc người khác sử dụng nhãn hiệu để quáng cáo cho sản phẩm của chính doanh nghiệp chủ sở hữu nhãn hiệu, hoặc phân phối, bán các sản phẩm mang nhãn hiệu sẽ vẫn là phù hợp với quy định của pháp luật.

Không giống với các tài sản trí tuệ khác, nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần và như vậy thì có thể được coi là bảo hộ vô thời hạn. Điều này có thể được coi là một sự đảm bảo cho chủ sở hữu nhãn hiệu thu lại khoản tiền đầu tư cho việc xây dựng và phát triển nhãn hiệu khi quyền phân phối đối với nhãn hiệu không còn trên phạm vi toàn cầu do hết quyền quốc tế được áp dụng.

 Một ví dụ cho hết quyền nhãn hiệu quốc tế được áp dụng: Sản phẩm đồ uống mang nhãn hiệu của hãng Coca- cola được một nhà nhập khẩu A của Việt Nam phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam. Nhưng một nhà nhập khẩu B nào đó vẫn có thể nhập khẩu sản phẩm này vào thị trường Thái Lan mà không cần xin phép Coca- cola để thực hiện điều đó. Đây là một ví dụ điển hình cho việc hết quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa. Trên thực tế còn rất nhiều biến tướng của hết quyền nhãn hiệu.

 Trên đây là một số thông tin về hết quyền đối với nhãn hiệu mà chúng tôi cung cấp cho người quý khách. Mọi thắc mắc cần giải đáp liên quan đến đăng ký nhãn hiệu độc quyền cũng như các thông tin liên quan đến quy định của pháp luật về nhãn hiệu quý khách có thể trực tiếp liên hệ với Việt Tín để được tư vấn.