Trang chủ > Tư vấn doanh nghiệp > Hỏi & Đáp: Thủ tục thành lập công ty TNHH như thế nào?

Hỏi & Đáp: Thủ tục thành lập công ty TNHH như thế nào?

Tôi và một người bạn của tôi muốn mở một công ty theo loại hình công ty TNHH kinh doanh về mặt hàng may mặc. Tôi và bạn tôi chưa biết phải làm hồ sơ như thế nào, cần những giấy tờ gì và các khoản thuế phải đóng như nào? Tôi rất mong nhận được sự tư vấn từ công ty Luật Việt Tín.

>>Thông tin hữu ích dành cho bạn<<
– luật đầu tư nước ngoài
– tư vấn đầu tư nước ngoài
– luật đầu tư nước ngoài tại việt nam mới nhất

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 13 của Luật Doanh nghiệp 2005 thì tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền được thành lập và quản lý doanh nghiệp ở Việt Nam trừ những trường hợp không được phép thành lập và quản lý doanh nghiệp được nêu tại khoản 2, Điều 13 Luật Doanh nghiệp năm 2005.

Theo quy định tại Điều 20, Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì khi thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên, doanh nghiệp sẽ phải gửi hồ sơ đăng ký lên phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp sẽ đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH gồm:

Hỏi & Đáp: Thủ tục thành lập công ty TNHH như thế nào?

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

2. Dự thảo Điều lệ của công ty. Dự thảo điều lệ công ty sẽ phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hay người đại diện theo ủy quyền. Các thành viên trong công ty phải cùng nhau chịu trách nhiệm về sự phù hợp pháp luật của điều lệ công ty;

3. Danh sách thành viên của công ty lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã quy định. Kèm theo danh sách thành viên phải có:

a) Bản sao hợp lệ 1 trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp thành viên sáng lập là cá nhân;

b) Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ 1 trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên sáng lập là pháp nhân.

Nếu như công ty mà bạn và bạn của bạn dự định thành lập có kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định thì phải có thêm một Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan chức năng, tổ chức có thẩm quyền hay theo quy định tại Nghị định 102/2010 hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp là văn bản xác nhận việc ký quỹ.

Nếu như công ty của bạn định kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật Việt Nam phải có chứng chỉ hành nghề thì bạn phải có thêm một bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc 1 số cá nhân.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ ngày bắt đầu tiếp nhận được hồ sơ hợp lệ từ doanh nghiệp, phòng đăng ký kinh doanh sẽ xem xét và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp của bạn.