Trang chủ > Sở hữu trí tuệ > Thời hạn bảo hộ quyền tác giả theo công ước Berne

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả theo công ước Berne

Đăng ký bản quyền tác giả

Năm 1886, để quy định cơ sở cho việc quy định lẫn lộn nhau về đăng ký bản quyền tác giả giữa các quốc gia khác nhau, một điều ước quốc tế lớn về bảo hộ quyền tác giả đã được ban hành, đó là công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn học nghệ thuật. Các tác phẩm được bảo vệ bản quyền theo công ước này bao gồm các tác phẩm văn học nghệ thuật và khoa học được định hình dưới một dạng vật chất nhất định, không phân biệt hình thức và cách thức thực hiện. Theo công ước Berne, thời hạn bảo hộ quyền tác giả là trong cả cuộc đời của tác giả và sau khi tác giả chết năm mươi năm.

Đăng ký bản quyền tác giả

Đối với những tác phẩm đích danh, quyền tác giả sẽ được bảo hộ trong toàn bộ cuộc đời tác giả cộng với năm mươi năm sau khi tác giả chết. Nếu là cùng tác giả thì thời hạn tính là sau cái chết của người cộng tác cuối cùng. Những tác phẩm khuyết danh hay bút danh thì chỉ được bảo hộ 50 năm kể từ ngày tác phẩm được công khai hợp pháp đến công chúng. Những bút danh mà biết được chính xác tên thật của tác giả thì coi như đích danh.

Có một số lĩnh vực nghệ thuật ứng dụng, nhiếp ảnh có thời hạn bảo hộ ít nhất là 25 năm kể từ khi tác phẩm được sáng tạo ra.

Cùng với tính giới hạn về không gian, tính giới hạn về thời gian là hai thuộc tính chung của quyền tác giả. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả chỉ có hiệu lực trong một khoảng thời gian xác định xuất phát từ lý do đảm bảo yêu cầu cân bằng lợi ích giữa người sáng tạo và công chúng.

Pháp luật về quyền tác giả quy định rõ thời hạn bảo hộ đối với các quyền nhân thân và quyền tài sản của tác giả. Nhìn chung quyền nhân thân của tác giả được bảo hộ vô thời hạn, một số quyền nhân thân khác và quyền tài sản được bảo hộ vô thời hạn, một số quyền nhân thân khác và quyền tài sản được bảo hộ trong suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo sau năm tác giả chết nếu cùng tác giả thì khi tác giả cuối cùng chết.

Có một xu hướng hiện nay là muốn kéo dài hơn nữa thời gian bảo hộ đối với quyền tài sản của tác giả và quyền kề cận. Tuy nhiên trong trường hợp của công ước Berne thì việc kéo dài thêm thời hạn bảo hộ là khó xảy ra.

Quý khách hàng có mong muốn sử dụng dịch vụ đăng ký bản quyền hãy liên hệ ngay với Luật Việt Tín để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ kịp thời, theo địa chỉ:

Hotline: 0945 292 808 \ 0978635623
Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách