Trang chủ > Sở hữu trí tuệ > Tình trạng xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam

Tình trạng xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Nhãn hiệu nổi tiếng là một tài sản vô giá của doanh nghiệp, không phải doanh nghiệp nào kinh doanh lâu dài trên thị trường đều có thể xây dựng thành công cho mình một nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ nổi tiếng. Chính vì vậy, các doanh nghiệp sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng đều rất quan tâm đến việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của mình, đối với các thị trường không an toàn, hay công tác thực thi về sở hữu trí tuệ còn kém thì cũng hạn chế khả năng đầu tư, tham gia vào thị trường của các doanh nghiệp lớn.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Tình trạng xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam diễn ra hết sức phổ biến, dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Việc ngăn chặn các hành vi này thực sự chưa có hiệu quả, có thể thấy nạn sản xuất và tiêu dùng hàng giả hàng nhái các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như Gucci, Levis Vuiton, Chanel… diễn ra tràn lan, và các biện pháp xử lý những vi phạm này cũng rất khó khăn. Chính vì vậy, đây cũng là một hạn chế đối với thị trường Việt Nam vì các doanh nghiệp nước ngoài có tiềm lực lớn thì thường rất chú trọng đến vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở thị trường định đầu tư.

Thực tế của việc vi phạm này cũng xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể nói rằng quy định của pháp luật về nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam vẫn chưa được rõ ràng. Nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam mà không cần qua đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, tính nổi tiếng của nhãn hiệu chủ yếu phụ thuộc vào quá trình tự chứng minh của các chủ thể khi xảy ra tranh chấp, hoạt động công nhận và bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng mới được thực hiện. Quy định này khiến công tác chứng minh nhãn hiệu nổi tiếng mất rất nhiều thời gian, tiền của, từ đó dẫn đến quyền lợi của các chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng này bị xâm hại sẽ không được bảo vệ một cách kịp thời.

Có rất nhiều nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới khi vào thị trường Việt Nam thì đều đã tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu như nhãn hiệu hàng hóa thông thường để hưởng được sự bảo hộ theo quy định của pháp luật như Honda, Coca-cola… Mà không tự xem là nhãn hiệu nổi tiếng để được hưởng sự bảo hộ tự động. Có thể nói cơ chế đăng ký bảo hộ vẫn hiệu quả nhất để bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam. Khi vấn đề bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng, cũng như giải quyết các tranh chấp liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng còn gặp nhiều khó khăn.