Trang chủ > Tư vấn doanh nghiệp > Trả cổ tức trong công ty cổ phần được quy định như thế nào?

Trả cổ tức trong công ty cổ phần được quy định như thế nào?

Trả cổ tức trong công ty cổ phần là một việc hết sức quan trọng bạn cần phải lưu ý khi thành lập công ty. Để quý khách hàng và doanh nghiệp thuận lợi hơn trong công tác điều hành và quản lý, Luật Việt Tín xin tư vấn cụ thể về vấn đề này như sau:

Quy định về việc trả cổ tức trong công ty cổ phần

Theo quy định của pháp luật hiện hành, cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được tiến hành theo các điều kiện áp dụng riêng cho mỗi loại cổ phần ưu đãi. Bên cạnh đó, đối với các cổ phần phổ thông, cổ tức trả cho loại này được xác định phụ thuộc vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện. Khoản chi trả cổ tức này sẽ được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty cổ phần.

Sau khi hoàn thành các nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, công ty cổ phần mới được phép chi trả cổ tức cho cổ đông. Trong trường hợp hoạt động kinh doanh không có hiệu quả, công ty phải trích quỹ để trả cổ tức cho cổ đông. Công ty vẫn phải đảm bảo thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác khi đã đến kỳ hạn.

Khi đăng ký sử dụng dịch vụ thành lập công ty cổ phần trọn gói của Luật Việt Tín, quý khách hàng cũng sẽ được tư vấn đầy đủ về các quy định trả cổ tức khác như:

tra-co-tuc-trong-cong-ty-co-phan-duoc-quy-dinh-nhu-nao

Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác được quy định theo Điều lệ công ty(nếu có). Trong trường hợp chi trả bằng tiền mặt, thì đơn vị tiền phải là đồng Việt Nam. Hình thức toán có thể là ký séc hoặc gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ đăng ký thường trú của cổ đông.

Nếu công ty có đầy đủ các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng của công đông, thì có thể thanh toán bằng cách chuyển khoản. Trong trường hợp công ty đã trả cổ tức qua ngân hàng đúng theo các thông tin do cổ đông cung cấp, nếu có thiệt hại nào phát sinh công ty sẽ không phải chịu trách nhiệm.

Bên cạnh đó, hội đồng quản trị của công ty cổ phần phải xác định danh sách cổ đông được nhận cổ tức và mức cổ tức được trả tương ứng với từng loại cổ phần. Hình thức và thời gian thanh toán cũng phải được thông báo rõ ràng chậm nhất là 30 ngày trước khi trả cổ tức.

Công ty cũng phải gửi thông báo về hoạt động này đến địa chỉ của tất cả cổ đông trước 15 ngày. Nội dung của thông báo phải bao gồm: tên công ty; họ tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số CMND hoặc các chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân.

Đối với cổ đông là tổ chức, thì thông báo phải ghi rõ tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh. Đồng thời, trong thông báo cũng phải có mức cổ tức đối với từng cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ đông đó được nhận; họ tên, chữ ký của Chủ tịch hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần.