Trang chủ > Tin tức doanh nghiệp > Đầu năm 2016 Việt Nam xuất siêu 1 tỷ USD

Đầu năm 2016 Việt Nam xuất siêu 1 tỷ USD

Trong 2 tháng đầu năm 2016, nền kinh tế của Việt Nam đã có được niềm vui khi xuất siêu đã quay trở lại với kim ngạch đạt được 900 triệu đô la Mỹ.

>> thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

>> tư vấn đầu tư nước ngoài

>> luật đầu tư nước ngoài tại việt nam

Theo số liệu thống kê trong báo cáo tình hình KT xã hội tháng 2 năm 2016 và 2 tháng đầu năm 2016 của Tổng cục Thống kê vừa công bố, xuất khẩu của cả nước Việt Nam đạt 23,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2015. Trong khi đó, nhập khẩu đạt 22,8 tỷ đô la Mỹ, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, Việt Nam đã xuất siêu trở lại trong 2 tháng đầu năm 2016, đạt 900 triệu đô la Mỹ.

Đầu năm 2016 Việt Nam xuất siêu 1 tỷ USD

Theo Tổng cục Thống kê vừa công bố, thành tích xuất siêu trở lại chủ yếu là nằm trong tháng 1 năm 2016, theo đó tháng 1 năm 2016 cả nước xuất siêu hơn 760 triệu đô la Mỹ, tháng 2 năm 2016 xuất siêu hơn 100 triệu đô la Mỹ.

Kinh tế tư nhân, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động rất hiệu quả khi 2 tháng đầu năm đã đạt thành tích xuất siêu hơn 2,9 tỷ đô la Mỹ, trong khi đó, khu vực KT trong nước hoạt động kém hiệu quả, khi nhập siêu tăng 2,1 tỷ đô la Mỹ.

Trong 2 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu 1 số mặt hàng chủ lực tăng so với cùng kỳ năm 2015: Điện thoại và linh kiện đạt 4,3 tỷ đô la Mỹ, hàng dệt may đạt 3,6 tỷ đô la Mỹ, điện tử, linh kiện và máy tính đạt 2,4 tỷ đô la Mỹ, giày dép đạt 1,9 tỷ đô la Mỹ, thủy sản đạt 903 triệu đô la Mỹ và rau quả đạt 319 triệu đô la Mỹ.

Tuy vậy, 1 số mặt hàng có kim ngạch giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2015: Dầu thô đạt 250 triệu đô la Mỹ, giảm 63%; sắn và sản phẩm của sắn đạt 172 triệu đô la Mỹ, giảm 28,8%; ; sắt thép đạt 221 triệu đô la Mỹ, giảm 21,3%; hạt tiêu đạt 160 triệu đô la Mỹ, giảm 21,1%.

Trong thời điểm đó, 1 số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ như: máy tính, điện tử và linh kiện đạt 3,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,7%; kim loại thường khác đạt 632 triệu đô la Mỹ, tăng 23,1%; sản phẩm chất dẻo đạt 615 triệu đô la Mỹ, tăng 14,4%; vải đạt 1,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 2%.

Về thị trường, trong vòng 2 tháng đầu năm, VN xuất siêu cao vào các nước như: Hoa Kỳ đạt 4,1 tỷ đô la Mỹ, EU là 3,4 tỷ đô la Mỹ, Nhật Bản đạt 200 triệu đô la Mỹ.