Trang chủ > Tư vấn doanh nghiệp > Hướng dẫn đăng ký mã số mã vạch cho doanh nghiệp nước ngoài

Hướng dẫn đăng ký mã số mã vạch cho doanh nghiệp nước ngoài

Đăng ký mã số mã vạch nước ngoài

Trong giai đoạn vừa qua, Việt Nam đã rất tích cực và chủ động trong hoạt động đàm phán, ký kết các Hiệp định thương mại tự do mới với các đối tác .

Tính đến tháng 04/2016, Việt Nam đã tham gia thiết lập 12 Hiệp định thương mại tự do (FTA) với 56 quốc gia trên thế giới, trong đó có 6 FTA thế hệ mới là Hiệp định Việt Nam – EU và Hiệp định TPP.

Đặc biệt, ngày 22/11/2015, các nhà Lãnh đạo ASEAN đã ký Tuyên bố Kua-la-Lum-pur chính thức thành lập Cộng đồng ASEAN, trong đó có Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào ngày 31/12/2015.

Việc tham gia ASEAN và thực hiện các cam kết nhằm xây dựng Cộng đồng ASEAN sẽ góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định, cải thiện môi trường luật pháp trong nước, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, cũng như là làm cơ sở, tiền đề để giúp Việt Nam tham gia các khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương khác.

Đăng ký mã số mã vạch nước ngoài
Đăng ký mã số mã vạch nước ngoài

Theo lộ trình cam kết, giai đoạn 2016 – 2020, phần lớn các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia đều sẽ bước sang giai đoạn cắt giảm sâu, xóa bỏ hàng rào thuế quan đối với phần lớn các dòng thuế trong biểu thuế nhập khẩu.

Với EU, Việt Nam đã cam kết sẽ xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực với 48,5% số dòng thuế, tương đương 64,5% kim ngạch nhập khẩu từ EU, và sau 10 năm là khoảng 99% số dòng thuế, tương đương 99,8% kim ngạch nhập khẩu từ EU. Đối với số dòng thuế còn lại, Việt Nam sẽ có lộ trình trên 10 năm hoặc dành ưu đãi cho EU trên cơ sở hạn ngạnh thuế quan của WTO.

Với các cam kết sẽ xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực, Việt Nam sẽ trở thành thị trường thu hút đầu tư lớn từ EU. Các công ty từ EU đến Việt Nam có thể sẽ ủy quyền cho cơ sở liên doanh hoặc gia công chế biến sản phẩm của mình sử dụng mã số mã vạch đã được Tổng cục TCĐLCL cấp để in trên sản phẩm liên doanh sản xuất hoặc theo hợp đồng gia công chế biến. Vì vậy, việc Hướng dẫn đăng ký mã vạch sản phẩm cho doanh nghiệp nước ngoài là việc làm cần thiết.

Ngoài ra, khi tham gia Hiệp định TPP, Việt Nam còn cam kết xóa bỏ thuế đối với khoảng 66% số dòng thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực và xóa bỏ đối với 86,5% số dòng thuế sau 3 năm Hiệp định có hiệu lực. Các mặt hàng còn lại sẽ có lộ trình giảm thuế cơ bản từ 4 -10 năm. Một số mặt hàng đặc biệt nhạy cảm, Việt Nam cam kết lộ trình trên 10 năm hoặc hạn ngạch thuế quan.

Từ đó cho thấy, việc các doanh nghiệp nước ngoài mở rộng thị trường tiêu dùng vào Việt Nam là điều hiển nhiên, cũng như việc hợp tác liên doanh hay hợp tác với cơ sở gia công chế biến sản phẩm của doanh nghiệp nước ngoài là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Do đó, các doanh nghiệp này cần phải thực hiện Thủ tục xin xác nhận việc ủy quyền sử dụng mã vạch nước ngoài và  Thủ tục đăng ký mã số mã vạch nước ngoài cho sản phẩm của mình.