Trang chủ > Tư vấn đầu tư > Nghị định 60 và việc nới room cho nhà đầu tư nước ngoài

Nghị định 60 và việc nới room cho nhà đầu tư nước ngoài

Mặc dù Nghị định 60 của Chính phủ cũng đã cho phép nới rộng room lên 100% cho các nhà đầu tư ngoại, tuy vậy, sau gần 1 năm thực hiện nghị định, chỉ có 25 hồ sơ xin nới rộng room từ phía các DN.

Theo bà Tạ Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ PT TTCK, UB chứng khoán Nhà nước (SSC), DN chưa muốn nới rộng room cho thấy không phải doanh nghiệp nào niêm yết cũng đều có nhu cầu. Trong khi đó, các nhà đầu tư ngoại lại “chọn mặt gửi vàng”, họ chọn chỉ chọn những doanh nghiệp có tiềm năng và đủ khả năng thì họ mới tin tưởng để đầu tư.

Doanh nghiệp nước ngoài sẽ dễ dàng xin cấp giấy chứng nhận đầu tư khi nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Vậy câu hỏi ở đây được đặt ra là: “Làm thế nào để có thể thúc đẩy các công ty đại chúng nới rộng room?” và các nhà đầu tư nước ngoài hăm hở mua vốn đầu tư từ những doanh nghiệp này mới thực sự là thành công của Nghị định 60/2015/NĐ-CP về chứng khoán. Vì dù đã được nới rộng room lên 100% dành cho các nhà đầu tư và được đối xử bình đẳng như các DN trong nước nhưng việc đầu tư nước ngoài vào Việt Nam của các nhà đầu tư quốc tế vẫn còn bị hạn chế bởi các quy định chồng chéo của luật đầu tư hiện nay.

Nghị định 60 và việc nới room cho nhà đầu tư nước ngoài

Theo ông Quách Ngọc Tuấn, Nghị định 60 đã quy định rất rõ về tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam. Tuy vậy, trong trường hợp các luật có liên quan cũng có những quy định về giới hạn sở hữu nước ngoài (FOL) như Luật Đầu tư tại Việt Nam, Luật DN hay các luật liên quan khác thì sẽ phải thực hiện theo những luật này, chỉ trừ khi trong các luật liên quan không có quy định thì sẽ thực hiện đúng theo Nghị định 60.

Trong Luật Đầu tư và các Thông tư có hướng dẫn đã quy định rõ ràng về trường hợp ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đối với các nhà đầu tư quốc tế sẽ được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về Đầu tư nước ngoài của Cục đầu tư nước ngoài và sẽ được Bộ cập nhật thường xuyên.

Còn theo Nghị định 118 của chính phủ, đối với những ngành nghề chưa được mở cửa với các nhà đầu tư nước ngoài nhưng trong thời gian thực hiện sẽ phải xem xét, nếu được thì Bộ Kế hoạch & Đầu tư sẽ công bố trên Cổng thông tin quốc gia về vấn đề Đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư sẽ không phải hỏi lại nữa.

Còn đối với các ngành nghề không hạn chế thì nhà đầu tư ngoại sẽ được áp dụng như nhà đầu tư trong nước và sẽ được sở hữu 100%.