Trang chủ > Giấy phép kinh doanh > Giấy phép lưu hành mỹ phẩm

Giấy phép lưu hành mỹ phẩm

Lưu hành mỹ phẩm là hoạt động trưng bày, vận chuyển, lưu giữ hàng hoá trong quá trình trao đổi, mua bán hàng hóa, trừ trường hợp vận chuyển hàng hóa của tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa từ cửa khẩu về kho lưu giữ.
Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: là tổ chức, cá nhân đứng tên trên hồ sơ công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm mỹ phẩm đó trên thị trường. Chỉ được phép đưa mỹ phẩm ra lưu thông sau khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép lưu hành mỹ phẩm sản phẩm mỹ phẩm và phải hoàn toàn đảm bảo về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra hậu mại khi sản phẩm lưu thông trên thị trường.

Giấy phép lưu hành mỹ phẩm

Đối với mỹ phẩm nhập khẩu: Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường sẽ phải nộp hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm tại Cục Quản lý dược – Bộ Y tế.
Đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước: Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm do tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường nộp tại Sở Y tế – nơi đặt nhà máy sản xuất. Sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất, đóng gói từ bán thành phẩm nhập khẩu được coi như sản phẩm sản xuất trong nước.