Trang chủ > Tư vấn doanh nghiệp > Thành lập công ty TNHH hai thành viên – Chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH

Thành lập công ty TNHH hai thành viên – Chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH

Trong công ty TNHH được chia ra làm 2 loại dựa vào số lượng người chủ sở hữu là công ty TNHH một thành viên do một tổ chức hay cá nhân là chủ sở hữu và công ty TNHH 2 thành viên trở lên do hai hay nhiều cá nhân tổ chức đồng sở hữu

Mô hình công ty TNHH một thành viên phù hợp cho nhà đầu tư, kinh doanh là cá nhân thực hiện hoạt động kinh doanh nhưng mong muốn hạn chế rủi ro, phù hợp cho nhà đầu tư, nhà kinh doanh là một pháp nhân thành lập công ty trực thuộc công ty TNHH 1 thành viên có ưu điểm và nhược điểm sau:

  • Ưu điểm: do một cá nhân duy nhất làm chủ vì vậy cá nhân đó có toàn quyền quyết định mọi vấn đề của doanh nghiệp, dễ dàng ra quyết định đầu tư kinh doanh, có tư cách pháp nhân, thuận lợi trong việc tạo niềm tin với đối tác kinh doanh. Chủ sở hữu công ty chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ, điều này hạn chế phần nào khả năng rủi ro khi chẳng may doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ
Thành lập công ty TNHH hai thành viên – Chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH
  • Nhược điểm: chỉ có một cá nhân duy nhất làm chủ vì vậy phần bào sẽ bị hạn chế cả về vấn đề tập trung trí tuệ và nguồn vốn đầu tư, chủ sở hữu công ty chịu TNHH điều này cũng ảnh hưởng đến niềm tin của đối tác với doanh nghiệp trong kinh doanh. Khó khăn trong việc huy động vốn, không được phát hành các loại chứng khoán để huy động vốn.

Thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên có những ưu điểm và nhược điểm sau:

  • Ưu điểm: có tư cách pháp nhân nên các thành viên công ty chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong số vốn góp vào công ty nên ít gây bất trắc cho người góp vốn. Tổng thành viên công ty TNHH không nhiều, các tổ chức thường là người quen biết, tin cậy nhau, nên việc quản lý, điều hành công ty không phức tạp. Chế độ chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty.
  • Nhược điểm: việc huy động vốn của công ty TNHH bị hạn chế không có quyền phát hành cổ phiếu, khó khăn huy động vốn bên ngoài