Trang chủ > Tin tức doanh nghiệp > Thành lập công ty và thủ tục chuyển nhượng vốn góp

Thành lập công ty và thủ tục chuyển nhượng vốn góp

Ở các nước trên thế giới, công ty hợp danh là mô hình công ty xuất hiện sớm nhất. Bản chất của việc kinh doanh, suy cho cùng đều nhằm mục đích sinh lợi nhuận. Trước kia, các nhà kinh doanh thường tự mình bỏ vốn và tự thực hiện sản xuất kinh doanh. Khi kinh tế sản xuất hành hóa phát triển, kiểu kinh doanh nhỏ lẻ như vậy tỏ ra không phù hợp do quy mô kinh doanh nhỏ, lợi nhuận chưa cao. Mô hình công ty ra đời đã đáp ứng được yêu cầu của nhà kinh doanh trong đó công ty hợp danh là mô hình thành lập công ty đầu tiên.

Tại Việt Nam mô hình công ty hợp danh ra đời khá muộn, công ty hợp danh mang tính chất đối nhân. Đây là loại hình công ty coi trọng nhân thân người thành lập và ít coi trọng vấn đề vốn góp. Công ty hợp danh ra đời là một yếu tố khách quan, phù hợp với hoàn cảnh kinh doanh mới và tâm lý kinh doanh. Như vậy, người kinh doanh có thể lựa chọn hình thức hợp tác mà họ có thể hiểu rõ về nhân thân của nhau, tin tưởng, nhờ cậy lẫn nhau. Chính tâm lý đó đã làm các loại hình công ty phức tạp khác không trở thành lựa chọn của những nhà đầu tư này.

Thành lập công ty và thủ tục chuyển nhượng vốn góp

Công ty hợp danh đi vào hoạt động kể từ ngày nhận được giấy phép kinh doanh do Phòng Đăng ký kinh doanh cấp. Thành viên công ty hợp danh có thể chỉ có thành viên hợp danh hoặc bao gồm cả thành viên hợp danh và thành viên góp vốn. Người có tư cách thành hợp danh luôn chịu trách nhiệm vô hạn bằng tất cả tài sản của mình đối với mọi khoản nợ công ty hoặc các nghĩa vụ tài sản khác.

Chính vì sự gắn bó với yếu tố nhân thân đã làm cho việc chuyển nhượng vốn góp của thành viên hợp danh bị pháp luật hạn chế rất nhiều cùng với thủ tục chuyển nhượng vốn góp phức tạp. Thành viên góp vốn chỉ trách nhiệm có hạn, trong phạm vi số vốn cam kết góp vào công ty. Đây là thành viên mang tính trợ lực về vốn cho công ty, không có quyền quản lý điều hành công ty cũng không phải điều kiện tồn tại của công ty hợp danh, vì vậy việc chuyển nhượng vốn của thành viên góp vốn không bị hạn chế