Trang chủ > Tư vấn đầu tư > Kinh tế tư nhân làm thế nào để gỡ rào cản và cất cánh?

Kinh tế tư nhân làm thế nào để gỡ rào cản và cất cánh?

Nội dung nghị quyết Đại hội 10 của Đảng năm 2006 đã đưa ra lời khẳng định: Kinh tế tư nhân là khu vực “có vai trò quan trọng, là một trong những động lực của nền kinh tế quốc dân”.

Đến Đại hội 12 của Đảng năm 2016, khu vực kinh tế tư nhân đã được nhấn mạnh là “một động lực quan trọng của nền kinh tế”.

Đây chính là một trong các bước tiến quan trọng trong tư duy, quan điểm của Đảng về vai trò của khu vực kinh tế tư nhân. Khai mạc Hội nghị của ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5, khoá 12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của bộ phận kinh tế tư nhân, đồng thời đưa ra yêu cầu về ban hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp lớn cần được quán triệt và triển khai một cách triệt để, thực hiện bài bản để kinh tế tư nhân ngày càng phát triển mạnh mẽ, đúng đắn và lành mạnh hơn, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Kinh tế tư nhân làm thế nào để gỡ rào cản và cất cánh?

Ông Đậu Anh Tuấn – Trưởng ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã cho biết: Kết quả khảo sát hơn 8 nghìn doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động tại Việt Nam trong năm 2016 vừa qua cho thấy các doanh nghiệp tư nhân đang bị nhiều hạn chế về thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư khi tiếp cận các nguồn lực cũng như tiếp cận thông tin rất khó khăn. Các doanh nghiệp tham gia vào thị trường đầu tư cần nhận được những sự tư vấn đầu tư nước ngoài với các nguồn thông tin xác thực, đầy đủ và kịp thời để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng hiện nhiều doanh nghiệp cho biết, rất khó khăn về các hướng để có thể tiếp cận. Khoảng 75% các doanh nghiệp nhỏ và vừa cho biết họ phải cậy nhờ đến các mối quan hệ để tiếp cận thông tin, thậm chí với các doanh nghiệp quy mô lớn, tỉ lệ này lên tới 79%.

Ông Phan Ngọc Minh – Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Minh – cho rằng: Kinh tế tư nhân đóng góp đáng kể cho công cuộc xây dựng và kiến thiết đất nước nhưng lại chưa được đánh giá hết vai trò quan trọng của nó. Trước hết, nhận thức về vị trí, vai trò của khu vực kinh tế tư nhân chưa nhất quán, doanh nghiệp tư nhân chưa thực sự được coi là một thành phần kinh tế quan trọng ở Việt Nam. Những “ưu ái” vẫn dành cho khu vực kinh tế nhà nước và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân chưa đi vào thực tế thực hiện. Doanh nghiệp tư nhân lại ít được tiếp cận với những chính sách hỗ trợ và các chương trình ưu đãi của Chính phủ; ít được hỗ trợ về thông tin thị trường, họ thường phải tự vươn lên, làm ăn theo kinh nghiệm của riêng mình. Mặt khác, doanh nghiệp tư nhân còn bị chịu rất nhiều sự thiệt thòi so với những loại hình doanh nghiệp khác khi môi trường kinh doanh chưa thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển, môi trường cạnh tranh chưa thực sự được coi là bình đẳng.