Trang chủ > Tư vấn doanh nghiệp > Giải thể doanh nghiệp tư nhân

Giải thể doanh nghiệp tư nhân

Giải thể doanh nghiệp là một trong những thủ tục khá phức tạp hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp tư nhân khi tiến hành thủ tục đều gặp vướng mắc ở khâu lập hồ sơ và các thủ tục rườm rà khác để nộp tới cơ quan nhà nước. Luật Việt Tín là một trong những thương hiệu chuyên tư vấn luật doanh nghiệp tốt nhất mà bạn có thể lựa chọn để được tư vấn giải thể doanh nghiệp.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 • Luật doanh nghiệp 2014
 • Nghị định 78/2014/NĐ-CP nghị định về đăng ký doanh nghiệp
 • Thông tư 95/2016/TT-BTC thông tư quy định về đăng ký thuế

ĐẶC ĐIỂM PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Đặc điểm nổi bật nhất của doanh nghiệp tư nhân là không có tư cách pháp nhân, do đó không có sự tách biệt tài sản của doanh nghiệp với tài sản của cá nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Đây là lý do vì sao mà mỗi cá nhân chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân và không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh hoặc thành viên hợp danh trong công ty hợp danh.

Khác với các loại hình doanh nghiệp khác, doanh nghiệp tư nhân được quyền cho thuê hoặc bán doanh nghiệp của mình. Do đó ngoài việc lựa chọn giải thể doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp tư nhân có thể bán doanh nghiệp của mình cho cá nhân khác.

ĐIỀU KIỆN GIẢI THỂ

Doanh nghiệp tư nhân có thể bị giải thể trong các trường hợp sau:

 • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân
 • Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn

Doanh nghiệp tư nhân chỉ được phép giải thể khi đảm bảo thanh toán hết tất cả các khoản nợ kể cả nợ thuế và nợ bảo hiểm xã hội. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân không còn đủ khả năng thanh toán được các khoản nợ của doanh nghiệp, mà cũng không thể thỏa thuận để bán doanh nghiệp tư nhân, thì buộc chủ doanh nghiệp tư nhân phải làm thủ tục phá sản.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp tư nhân

Bước 1. Thực hiện thủ tục với tổng cục hải quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu

Doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện thủ tục xin xác nhận hoàn thuế của Tổng cục hải quan nếu doanh nghiệp đã từng thực hiện hoạt động xuất nhập. Hồ sơ xin xác nhận hoàn thuế của Tổng cục hải quan bao gồm:

 • Văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế ( theo mẫu )
 • Bản chụp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp

Bước 2. Thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế (thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế) với cơ quan quản lý thuế.

Doanh nghiệp tư nhân khi tiến hành giải thể doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước với cơ quan quản lý thuế theo quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC. Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế bao gồm:

 • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế
 • Quyết định giải thể của chủ doanh nghiệp tư nhân
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • Nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thì phải bổ sung thêm văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của Tổng cục Hải Quan

Bước 3. Thực hiện thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp tư nhân khi giải thể phải gửi hồ sơ thông báo giải thể doanh nghiệp lên phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính bao gồm các giấy tờ sau:

 • Thông báo giải thể doanh nghiệp
 • Quyết định giải thể doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp tư nhân
 • Biên bản thanh lý tài sản
 • Xác nhận đóng tài khoản ngân hàng
 • Xác nhận đóng mã số thuế
 • Danh sách các chủ nợ và phương án giải quyết (Nếu có)
 • Bản chính giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Thông báo hủy mẫu dấu (Theo mẫu)

Lưu ý: Đối với trường hợp doanh nghiệp tư nhân được thành lập trước năm 2015 mà sử dụng con dấu do cơ quan Công An cấp thì phải thực hiện thủ tục trả lại mẫu con dấu cho cơ quan Công An. Hồ sơ trả con dấu bao gồm:

 • Công văn xin trả mã dấu
 • Con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu do Công an cấp
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Ngoài việc gửi thông bảo giải thể tới phòng đăng ký kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân còn phải gửi thông báo, quyết định giải thể của mình tới người lao động, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính.

TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT

Sau 180 ngày kể từ ngày đăng thông báo giải thể doanh nghiệp mà không nhận được ý kiến phản hồi bằng văn bản của tổ chức, cá nhân khác thì phòng đăng ký kinh doanh tiến hành cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên cơ sở dữ liệu quốc gia và ra thông báo giải thể doanh nghiệp.

DỊCH VỤ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TẠI LUẬT VIỆT TÍN

 1. Tư vấn các vấn đề liên quan đến thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân bao gồm: thủ thục xin đóng mã số thuế và thủ tục giải thể tại sở kế hoạch đầu tư.
 2. Thực hiện thủ tục đóng tài khoản ngân hàng của công ty và đăng bố cáo về việc giải thể doanh nghiệp tư nhân.
 3. Tư vấn cách thức xử lý nghĩa vụ thuế cũng như các vấn đề tồn đọng thuế của doanh nghiệp để có thể hạn chế được tối đa số tiền thuế doanh nghiệp phải nộp phạt (Nếu có).
 4. Soạn thảo hồ sơ, đại diện cho khách hàng hoàn tất xác nhận xin đóng mã số thuế của doanh nghiệp tư nhân dự kiến giải thể.
 5. Soạn thảo hồ sơ, đại diện cho Quý khách hàng nộp hồ sơ xin giải thể tại sở kế hoạch đầu tư.

Nếu bạn còn những vướng mắc gì hãy liên hệ ngay tới Việt Tín để được tư vấn thêm về giải thể doanh nghiệp tư nhân miễn phí!