Trang chủ > Sở hữu trí tuệ (Page 2)
Đăng ký bản quyền tác giả

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả theo công ước Berne

Năm 1886, để quy định cơ sở cho việc quy định lẫn lộn nhau về đăng ký bản quyền tác giả giữa các quốc gia khác nhau, một điều ước quốc tế lớn về bảo hộ quyền tác giả đã được ban hành, đó là công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn học nghệ thuật. Các tác phẩm được bảo vệ bản quyền theo công ước này bao

Xem thêm
đăng ký nhãn hiệu

Thương hiệu hóa sản vật địa phương

Rau an toàn Quảng Yên, Mực ống Cô Tô, miến dong Bình Liêu, nếp cái hoa vàng Đông Triều, gà Tiên Yên,... đang trở thành những thương hiệu có chỗ đứng trên thị trường. Các doanh nghiệp khác cần phải tiến hành đăng ký nhãn hiệu để bảo vệ cho dòng sản phẩm của mình. Sau khi triển khai chương trình phát triển và xây dựng thương hiệu nông sản đã

Xem thêm
Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Tình trạng xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam

Nhãn hiệu nổi tiếng là một tài sản vô giá của doanh nghiệp, không phải doanh nghiệp nào kinh doanh lâu dài trên thị trường đều có thể xây dựng thành công cho mình một nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ nổi tiếng. Chính vì vậy, các doanh nghiệp sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng đều rất quan tâm đến việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của mình, đối với

Xem thêm
Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Bảo hộ nhãn hiệu của doanh nghiệp Việt Nam tại nước ngoài

Từ khi Việt Nam gia nhập WTO, việc đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại nước ngoài đang được các doanh nghiệp ngày càng quan tâm nhằm đảm bảo vị thế cạnh tranh của mình trên thị trường quốc tế. Xu thế chung hiện nay của các doanh nghiệp là không đơn thuần làm gia công cho các công ty nước ngoài mà chủ động xây dựng nhãn hiệu riêng của

Xem thêm
Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Quy định của công ước Paris 1883 về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng

Tiêu chí để đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng được quy định trong các công ước quốc tế về sở hữu trí tuệ như Công ước Paris, cũng như mỗi một quốc gia lại có quy định về nhãn hiệu nổi tiếng, cũng như yêu cầu để trở thành một nhãn hiệu nổi tiếng. Bài viết này sẽ tập trung tìm hiểu về quy định của Công ước Paris bảo hộ

Xem thêm