Trang chủ > cach thuc cap doi giay chung nhan dau tu
cách thức cấp đổi giấy chứng nhận đầu tư

Cách thức cấp đổi giấy chứng nhận đầu tư

Các trường hợp nhà đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày Luật đầu tư 2014 có hiệu lực thi hành được thực hiện dự án đầu tư theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp. Trường hợp có yêu cầu, cơ quan đăng ký đầu tư cấp đổi Giấy chứng nhận đầu tư thì thực hiện

Xem thêm