Trang chủ > cap moi giay chung nhan dau tu
Cấp mới giấy chứng nhận đầu tư

Cấp mới giấy chứng nhận đầu tư

Đối với một số dự án khi thực hiện đầu tư tại Việt Nam thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin cấp mới giấy chứng nhận đầu tư. Đây là một thủ tục pháp lý phức tạp, mà không phải nhà đầu tư nào cũng có thể nắm bắt được những quy định của pháp luật quy định về vấn đề này. Vì vậy, nhà đầu tư

Xem thêm