Trang chủ > đăng ký bản quyền tác giả
Đăng ký bản quyền tác giả

Vi phạm bản quyền ngày càng phổ biến công khai

Hiện nay, việc ăn cắp bản quyền tác giả hay vi phạm bản quyền đối với các sản phẩm trí tuệ ở Việt Nam đang ngày càng phổ biến ở tất cả các lĩnh vực. Tuy chưa có thống kê chính thức con số thiệt hại về kinh tế về việc không thực hiện đăng ký bản quyền tác giả hay sở hữu trí tuệ, nhưng theo thống kê sơ

Xem thêm
Đăng ký bản quyền tác giả

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả theo công ước Berne

Năm 1886, để quy định cơ sở cho việc quy định lẫn lộn nhau về đăng ký bản quyền tác giả giữa các quốc gia khác nhau, một điều ước quốc tế lớn về bảo hộ quyền tác giả đã được ban hành, đó là công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn học nghệ thuật. Các tác phẩm được bảo vệ bản quyền theo công ước này bao

Xem thêm