Trang chủ > ho so xin cap doi giay chung nhan dang ky dau tu
Hồ sơ xin cấp đổi giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ xin cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trường hợp có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay cho Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), nhà đầu tư thực hiện thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh, sau đó đổi Giấy chứng nhận

Xem thêm