Trang chủ > ho so xin cap giay chung nhan dau tu
Cấp đổi Giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Hà Nội

Cấp đổi Giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Hà Nội

Để có thể cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Hà Nội, quý khách xin vui lòng liên hệ tới Việt Tín để được cung cấp thông tin chi tiết. Các trường hợp được cấp đổi Giấy chứng nhận đầu tư: Dự án của nhà đầu tư nước ngoài/tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (đã thực hiện thủ tục và được cấp đổi nội dung ĐKKD

Xem thêm
Hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư là một thủ tục pháp lý phức tạp. Đối với mỗi dự án đầu tư thì hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm các giấy tờ, tài liệu khác nhau. Để có thể biết chính xác những tài liệu, giấy tờ mà quý vị cần để lập hồ sơ đối với dự án đầu tư của mình thì quý

Xem thêm