Trang chủ > mã số mã vạch
Đăng ký mã số mã vạch nước ngoài

Hướng dẫn đăng ký mã số mã vạch cho doanh nghiệp nước ngoài

Trong giai đoạn vừa qua, Việt Nam đã rất tích cực và chủ động trong hoạt động đàm phán, ký kết các Hiệp định thương mại tự do mới với các đối tác . Tính đến tháng 04/2016, Việt Nam đã tham gia thiết lập 12 Hiệp định thương mại tự do (FTA) với 56 quốc gia trên thế giới, trong đó có 6 FTA thế hệ mới là Hiệp

Xem thêm