Trang chủ > xin cap giay chung nhan dau tu
Hồ sơ xin cấp đổi giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ xin cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trường hợp có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay cho Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), nhà đầu tư thực hiện thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh, sau đó đổi Giấy chứng nhận

Xem thêm
Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư là một thủ tục pháp lý phức tạp, vì vậy để có thể thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư thì thì quý vị nên nhờ sự hỗ trợ của một đơn vị dịch vụ pháp lý để tư vấn cho quý vị. Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà

Xem thêm